Awtomatikong Capping Machine

  • OLABO PCR Laboratory Auto VTM Capping Screw Machine

    OLABO PCR Laboratory Auto VTM Capping Screw Machine

    Mga kagawaran ng laboratoryo mga kagawaran ng klinika mga kagawaran ng emerhensiya
    mga kagawaran ng lagnat mga pangunahing institusyong pangkalusugan ng ikatlong partido na mga laboratoryo sa pagsusuring medikal mga sentro ng pagkontrol sa sakit, mga istasyon ng pagsusuri, atbp.